شرایط مرجوعی برای کالاهای زیر امکان پذیر نمیباشد:

  1. کالاهایی که قیمت آن توسط نوسانات بازارهای مالی و ارزی تعیین می‌شود.
  2. کالاهای ابزار دقیق و اندازه‌گیری که از حساسیت خاصی برخوردار هستند.
  3. با توجه به شرایط کالا، کالاهایی با قیمت 000/000/10 تومان برای این گروه از کالا نیاز به دریافت پیش پرداخت می‌باشد و پس از تایید سفارش امکان انصراف از خرید، تحت هیچ شرایطی مقدور نمی‌باشد.
  4. کالاهایی که برقی هستند.